DLA CZŁONKÓW POHiD
Zaloguj
Kampania 'Czytaj Etykiety - Chroń siebie i swój świat'

Aktualności

Konferencja POHiD „Perspektywy i zagrożenia dla handlu nowoczesnego w Polsce”

  Warszawa, 29 wrześania 2016

Komunikat
z konferencji POHiD
„Perspektywy i zagrożenia dla handlu nowoczesnego w Polsce”
(Poznań, Targi Polagra Food, 27 września 2016)

U podstaw konferencji, jak powiedziała otwierając posiedzenie Prezes POHiD Renata Juszkiewicz, legły dwa założenia: po pierwsze – handel nowoczesny w Polsce odgrywa rolę podstawową w rozwoju gospodarki narodowej, a szczególnie w rozwoju i modernizacji sektora żywnościowego; po drugie – handel nowoczesny buduje podstawy dla efektywnej produkcji żywności w Polsce, stymulując konkurencyjność całej gospodarki w rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Wieloletni, trwały wzrost konsumpcji i inwestycji w kraju oraz wysoka dynamika eksportu żywności byłyby nie do pomyślenia bez modernizującej cały rynek funkcji nowoczesnych systemów handlowych w hurcie i detalu, o kapitale zagranicznym i krajowym.

Aby to założenie poddać analizie możliwie najbardziej wielostronnej, a zarazem odzwierciedlającej obiektywne zróżnicowanie interesów w samym sektorze handlu i w łańcuchu dostaw, poproszono prof. Urszulę Kłosiewicz–Górecką z IBRKK o dokonanie syntetycznej prezentacji struktur, wskaźników i tendencji w sektorze. Zwrócono się także do przedstawicieli pięciu organizacji handlowców o wyrażenie swej opinii na temat czynników sprzyjających i przeszkadzających rozwojowi handlu w Polsce. Polską Izbę Handlu (głównie franczyzowe sieci handlowe o polskim kapitale) reprezentował dyr. Maciej Ptaszyński, Forum Polskiego Handlu (jednolite własnościowo sieci handlowe o polskim kapitale) reprezentował wiceprezes Robert Krzak, Polską Radę Centrów Handlowych dyr. Radosław Knap oraz Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług (handel niezależny, kupiecki) wiceprezes Tadeusz Pankowski. Przetwórców a zarazem dostawców reprezentował dyr. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego przychylili się do tezy o kluczowej roli handlu w gospodarce, podkreślając zarazem różnice interesów oraz współzależność sektorów i branż. Podkreślono, że mechanizmy rynkowe i walka o rentowność firm powodują powstanie skutków niezamierzonych. Polityka ograniczania handlu i restrykcje regulacyjne (np. typu podatkowego), kierowane ku handlowi nowoczesnemu, przenoszą swe negatywne skutki wzdłuż łańcucha dostaw oraz ku słabszym uczestnikom rynku, których teoretycznie miały chronić. W tej sprawie Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług zgłosiła zdanie odrębne, podtrzymując opinię o potrzebie wspierania firm małych i ograniczania swobody działania firmom najsilniejszym.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli posłowie: Pan Adam Abramowicz (PiS), który bronił polityki regulacyjnego korygowania dysproporcji rynkowych oraz pomnażania selektywnych instrumentów fiskalnych (podatków sektorowych, kierowanych progresywnie ku silnym firmom sektora handlu) oraz Pani Paulina Henning-Kloska (Nowoczesna.pl), która podzielając przesłanie główne organizatorów i większości dyskutantów, wskazała chaos w forsowanych rozwiązaniach ograniczających handel i ryzyko utrwalenia się konfliktowych relacji z UE.