DLA CZŁONKÓW POHiD
Zaloguj
Kampania 'Czytaj Etykiety - Chroń siebie i swój świat'

Seminaria

21 listopada 2016 - "Standard IFS Logistics", szkolenie dla Komitetu Jakości POHID

29-30 września 2016 - szkolenie z prawa ochrony konkurencji dla Komitetu Prawnego POHiD

23 czerwca 2016 - "Wyroby kosmetyczne", szkolenie dla Komitetu Jakości i Grupy Non-food POHiD

16 czerwca 2016 - "Jak przeciwdziałać zagrożeniom i minimalizować skutki ewentualnych ataków terrorystycznych na terenie obiektu wielkopowierzchniowego", szkolenie dla grupy bezpieczeństwa POHiD

14 czerwca 2016 - "Standardy: IFS wersja 6 i BRC wersja 7 - wymagania, praktyka audytorska", szkolenie dla Komitetu Jakości POHID  

26 kwietnia 2016 - "Ocena jakości i przydatności kulinarnej świeżego (chłodzonego) mięsa czerwonego i białego", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

14 marca 2016 - "Wprowadzanie na rynek i stosowanie chemikaliów - obowiązujące przepisy i wymagania", szkolenie dla Grupy Non-food POHiD

5 listopada 2015 - "Ochrona przed szkodnikami", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

22 października 2015 - Szkolenie antyterrorystyczne w ramach „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” organizaowane dla grupy bezpieczeństwa POHiD przez Ministerstwo Prac Wewnętrznych

12 października 2015 -"Suplementy diety oraz aspekty związane z nową żywnością w świetle wymagań prawnych", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

6 czerwca 2015 - "Bezpieczeństwo zabawek wymagania i system nadzoru", Szkolenie Komitetu Jakości POHiD

 

9 czerwca 2015 - "Komunikacja z mediami  jak budować pozytywny wizerunek firmy oraz reagować na zaistnienie sytuacji zagrożeń w sieci handlowej", szkolenie dla firm członkowskich POHiD

 

28 maja 2015 - "Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad produktami kosmetycznymi", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD    

 

29 kwietnia  2015 - "Zmiany w przepisach harmonizacji technicznej oraz propozycje zmian w ustawie o systemie oceny zgodności", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

 

23 kwietnia 2015 - "Komunikacja z mediami w czasie zainsnieenia sytuacji kryzysowej i budowanie pozytywnego wizerunku firmy", szkolenie POHiD 

 

6 marca 2015 - "Zanieczyszczenia żywności", szkolenie dla Komiteu Jakości POHiD, prowadzone przez eksperta z Państwowego Zakładu Higieny

 

4 marca 2015 - "Wymagania prawne dla materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością - aspekty zdrowotne i dokumenty potwierdzające zgodość", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD 

 

2 marca 2015 - konferencja IBRKK i POHiD pt. "Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy"

 

28 listopada 2014 – „Procedury kontrolne Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych”, szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

 

7 listopada 2014 - "Komunikacja z mediami - sytuacje kryzysowe i budowanie pozytywnego wizerunku”, szkolenie prowadzone przez Pana Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji

 

5 listopada 2014 – „Systemy żywności wysokiej jakości - żywność ekologiczna oraz produkty regionalne i tradycyjne" , szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

 

8 lipca 2014 - "Aktualne wymagania prawne dla maszyn, sprzętu elektrycznego i elektornicznego, związane z oznakowaniem CE i znakowaniem efektywności energetycznej", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

 

4 czerwca 2014 - "Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD  

 

29 kwietnia 2014 - „System zabezpieczenia przed szkodnikami – budowa,  dokumentowanie i wymagania względem podwykonawcy", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

 

2 kwietnia 2014 - "Bezpieczeństwo żywności - mikrobiologia", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

 

22 stycznia 2014 - spotkanie prasowe POHiD i PRCH w sprawie projektów ograniczenia czasu pracy handlu w niedzielę

 

18 grudnia 2013 - "Wyroby winiarskie - znakowanie oraz ocena jakości", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

 

4 grudnia 2013 - "Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na rynku krajowym", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD prowadzone przez eksperta IJHARS

 

25 października 2013 - "Pieczywo jako wyrób w kategorii produktu fast food czy może slow food? Technologie produkcji tradycyjnej i nowoczesnej", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD

 

16 października 2013 - "Polityka UE wobec handlu: wpływ na rynek Polski i wspólnotowy", spotkanie prasowe POHiD 

 

5 września 2013 - "Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań żywności w świetle aktualnego ustawodawstwa i wytycznych UE", szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD, prowadzone przez eksperta z PZH

 

27 czerwca 2013 – „Gospodarka odpadami po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmiany dotyczące odpadów opakowaniowych”, szkolenie dla Komitetu Jakości

 

13 czerwca 2013 - „Aktualne problemy polskiego handlu", seminarium organizowane przez POHiD

 

14 maja 2013 – „Rozporządzenie 1169/2011 i jego konsekwencje dot. przekazywania konsumentom informacji na temat żywności”, seminarium dla Komitetu Jakości POHiD, prowadzone przez specjalistów z MRiRW oraz GIS

 

10 kwietnia 2013 - „Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 22000:2006”, seminarium dla Komitetu Jakości POHiD, prowadzone przez specjalistę z Instytutu Żywności i Żywienia

 

13 marca 2013 - „System zabezpieczenia przez szkodnikami – budowa i wymagania”, seminarium dla Komitetu Jakości POHiD, prowadzone przez specjalistę z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

 

19 i 26 lutego 2013 –„Warsztaty dla audytorów systemu HACCP dla zaawansowanych”, szkolenie dla Komitetu Jakości POHiD, prowadzone przez specjalistę ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielkiego